Notabene_kantoor_22

Lijst dwingende bepalingen van het WVV 29.10.19

Vanaf 1 januari 2020 zijn voor alle vennootschappen en verenigingen de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing. Statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen worden vanaf die dag voor niet geschreven gehouden.

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft als leidraad een exemplatieve lijst van dwingende bepalingen in het WVV gepubliceerd.

Notabene_kantoor_16

Parlementaire vraag verduidelijkt opt-in procedure WVV 07.10.19

Bestaande vennootschappen en verenigingen kunnen ervoor kiezen om het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervroegd toe te passen voor 1 januari 2020 (de “opt-in”).

De wetgever heeft aan deze “opt-in” een bijzondere voorwaarde verbonden. De toepassing van het nieuwe wetboek werd immers afhankelijk gemaakt van de publicatie van het besluit tot “opt-in” in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Als gevolg hiervan rijzen er in de praktijk vragen bij de praktische verwerking van een “opt-in” indien men na de beslissing tot opt-in (maar dus vóór de publicatie) meteen andere beslissingen wenst te nemen met toepassing van het nieuwe wetboek. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk of men in eenzelfde akte tegelijk mocht besluiten tot de opt-in en vervolgens tot bijvoorbeeld een omzetting naar een andere rechtsvorm conform het nieuwe wetboek.

Naar aanleiding van een parlementaire vraag hieromtrent heeft de minister van justitie verduidelijkt dat de algemene vergadering kan beslissen dat het besluit tot “opt-in” tussen de aandeelhouders/leden geldt vanaf de datum van het besluit, op voorwaarde dat het besluit wordt bekendgemaakt. De vereiste van publicatie voor de inwerkingtreding zou aldus enkel dienen ter bescherming van derden, zonder dat de publicatie zelf een voorwaarde is voor het verbindend karakter van het besluit.

Bijgevolg kan een algemene vergadering die besluit tot de “opt-in” meteen andere besluiten nemen met toepassing van het nieuwe wetboek, onder voorwaarde van publicatie van de beslissing tot “opt-in” en van de daarmee gepaard gaande statutenwijziging. Dit impliceert dat u slechts één keer voor de notaris hoeft te verschijnen, waarbij u enerzijds besluit tot de “opt-in” en anderzijds meteen statuten kan aannemen en besluiten kan nemen conform het nieuwe wetboek.

Notabene_portret_02_website

Welkom, Dennis 02.10.19

NotaBene advocaten is verheugd mee te delen dat Dennis Devroey sinds juli 2019 het kantoor heeft versterkt.

Dennis is als advocaat geboeid door de kruising van het recht met het ondernemerschap en de bedrijfseconomie en studeerde in 2014 af als master in de rechten met specialisatie in het fiscaal, ondernemings-, en vennootschapsrecht.

Hierna heeft Dennis zowel ervaring opgedaan binnen een onafhankelijk nichekantoor gespecialiseerd in vastgoed- en ondernemingsrecht (2014-2018) en als bedrijfsjurist (2018-2019).

Dennis heeft hierbij een brede expertise opgebouwd op het vlak van juridische adviesverlening en het bijstaan van cliënten bij juridische geschillen, de begeleiding van – vooral vastgoed gerelateerde – transacties (asset- en share deals, due diligence, contracting, ,..), het uitvoeren van herstructureringen (fusie, kapitaalverrichtingen, ontbinding en vereffening..), het ondersteunen van ondernemingen bij corporate housekeeping en het opstellen van diverse overeenkomsten waaronder aandeelhoudersovereenkomsten, leningsovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten, huurovereenkomsten, ..

Samen met Frédéric Van Valckenborgh zal Dennis zijn schouders zetten onder de verdere groei van NotaBene advocaten als ambitieus en onafhankelijk advocatenkantoor.

Notabene_kantoor_05

A job with more 25.10.18

Stilstaan is achteruitgaan. Daarom zoeken wij gemotiveerde medewerkers waarmee we samen ons jonge kantoor kunnen uitbouwen. Is je passie ondernemers begeleiden op vlak van ondernemingsrecht? Wil je graag in een moderne, rustige, informele doch professionele omgeving werken te Brussel? Hier vind je de volledige vacature.

Notabene_kantoor_19

LinkedIn 25.10.18

Blijft u graag op de hoogte over veranderingen binnen het ondernemingsrecht?
Volg dan zeker onze bedrijfspagina van NotaBene op LinkedIn.

Niche
‘and’
network

Frédéric Van Valckenborgh

Wenst u op de hoogte te blijven over de gang van zaken bij NotaBene? Neem dan gerust een kijkje op onze LinkedIn pagina.

LinkedIn
Notabene maakt gebruik van cookies. Door de website te blijven gebruiken gaat u akkoord met ons privacy beleid. Akkoord Meer weten?